Korta avbrott kan förekomma i Suomi.fi-tjänsterna 30.5. kl. 8.00–18.00

I Suomi.fi-tjänster som använder Befolkningsdatasystemet kan det förekomma korta avbrott 30.5. kl. 8.00-18.00.

Avbrotten kan påverka följande tjänster:

  • Suomi.fi-identifikation
  • Suomi.fi-fullmakter
  • Suomi.fi-nättjänsten.

Avbrotten beror på servicearbeten i Befolkningsdatasystemet. Medan de pågår kan förfrågningar i Befolkningsdatasystemet misslyckas tillfälligt. Tjänsternas slutanvändare informeras om eventuella avbrott och får anvisningen att försöka igen om en stund.

Eventuella avbrott inverkar inte lika mycket på de e-tjänster som använder Suomi.fi-identifikation och som godkänner identifiering utan att uppgifterna kontrolleras mot Befolkningsdatasystemet. I dessa tjänster kan avbrotten enbart inverka på identifiering med certifikatkort, men andra identifieringsverktyg fungerar normalt. Avbrotten inverkar inte heller på Katso-koderna.

Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrotten medför.