Statistik och förteckningar

På den här sidan publicerar Befolkningsregistercentralen olika statistikuppgifter och förteckningar. I delen statistik och förteckningar samlas material som hänför sig till underhållet av befolkningsdataregistret.

Innehållspresentatör

Namn Fil Uppdaterad