Servicecertifikat för organisationen

Ansökan av servicecertifikat

Servicecertifikaten söks via Befolkningsregistercentralens e-tjänster.

Ansökan förutsätter registrering som användare av e-tjänster. I samband med registreringen upprättar användaren ett kundkonto för organisationen som denne representerar och dit hen kan bjuda in andra användare inom sin organisation eller för en teknisk samarbetsinstans. Registreringen förutsätter stark autentisering från användarens sida.

Den sökande fyller i ansökan och bifogar begäran om certifikat (csr-filen) till ansökan, eller alternativt bjuder in den tekniska samarbetsinstansen till kontot för att bifoga begäran om certifikat.

Servicecertifikatet beviljas till privata aktörer eller gemenskaper som administrerar sitt domännamn. Servicecertifikaten för social- och hälsovården beviljas till organisationer som finns i THL-SOTE-organisationsregistret.

Leveranstid

Kunden ser hur ärendet handläggs via sitt konto på e-tjänster.

Leveranstiden för servicecertifikatet är högst fem (5) vardagar efter att ansökan har fyllts i korrekt och de bilagor som behövs har skickats in till Befolkningsregistercentralen. Servicecertifikatet levereras till beställaren eller teknisk kontaktperson för beställaren per e-post i filformaten der- och pem.

Ansökan förfaller om den varit anhängiggjord i över 6 månader och den inte fyllts i korrekt eller om det saknas bilagor.

Giltighetstid

Servicecertifikatets giltighetstid kan vara högst 2 år.

Priser

Servicecertifikaten är avgiftsbelagda.

Servercertifikatets pris är 300,00 €/år (moms 0 %). Priset betalas per år och faktureras i samband med att certifikatet skapas. Test-servicecertifikatets pris är hälften av normalpriset. På priserna tillkommer en leveransavgift på 15 €.

Spärra servicecertifikat

Ett servicecertifikat ska alltid spärras om man misstänker att innehavarens individuella nyckel har avslöjats. Certifikatet ska även spärras då det inte längre behövs eller användningssyftet förändras. Ett spärrat certifikat kan inte tas i bruk igen.

Begäran om spärrning görs via e-tjänster. Certifikatets serienummer behövs för att spärra certifikatet.

  1. Logga in i e-tjänsten.
  2. Sök beslutet om det certifikat du önskar spärra i listan ”Beviljade tillstånd och ofullbordade ärenden”.
  3. Klicka på pilsymbolen bredvid knappen "Öppna beslutet" och välj "Gör begäran om spärrning av certifikatet" / "Tee varmenteen sulkupyyntö".
  4. Ange certifikatets serienummer, kontrollera uppgifterna som visas och skicka begäran.
  5. Du får ett e-postmeddelande då certifikatet har spärrats.

Certifikat spärras inom 24 timmar från att begäran om spärrning har skickats.

Mer information vid behov: vptuotanto(a)vrk.fi