Servercertifikat för samfund

Befolkningsregistercentralens certifikattjänster producerar servercertifikat för olika användningsändamål.

Hur man ansöker - transaktioner å nätet

Detta kräver registrering hos Befolkningsregistercentralen för alla gäster.
Under registreringen en användare att ställa upp organisationen transaktionskonto, som han kan bjuda in andra användare i deras organisation eller teknisk kontaktpunkt.
Registrering kräver stark användarautentisering. (Professional och organisatoriska kort att tas i drift under våren).

Den sökande måste fylla transaktionskontoinformation och tilldela certifikatet till ansökan (eller inbjuder till en teknisk samarbetspartner konto för att följa certifikatet)

 
Web Transaktion ersätta de nuvarande papperstillämpningar och rutiner är baserade på PDF-formulär

Pris

Servercertifikatets pris är 300,00 €/år (moms 0 %). Priset betalas per år och faktureras i samband med att certifikatet skapas.

Giltighetstid

Servercertifikatet är giltigt för två (2) år.

Leveranstid

Kunden ser från sitt eget konto processtegen.

Certifikattyper som beviljas

  • Servercertifikat
  • Testservercertifikat
  • Systemsignaturcertifikat

Att spärra servercertifikat

Servercertifikatet ska spärras vid information eller misstanke om att innehavarens individuella nyckel har avslöjats. Certifikatet ska även spärras då det inte längre behövs eller användningssyftet förändras. Ett spärrat certifikat kan inte tas i bruk igen.

Stängningsförfrågningarna kommer att skickas 24/7 till vptuotanto@vrk.fi

Innehållspresentatör