Registrering av utlänningar

För att få en finsk personbeteckning måste en utlänning anhålla om att bli registrerad i Finlands befolkningsdatasystem. I vissa fall får man samtidigt hemkommun i Finland.

Anhållan om registrering görs genom att personligen besöka magistraten på din boningsort eller någon av de nedan nämnda myndigheterna.

  • Anhållan kan göras hos skattebyrån, då personbeteckningen behövs av beskattningsmässiga orsaker.
  • Anhållan kan göras i samband med ansökan om uppehållstillstånd hos Finlands beskickningar utomlands eller hos Migrationsverket. Hos Migrationsverket kan anhållan dessutom göras i samband med ansökan om uppehållskort eller registrering av EU-medborgares uppehållsrätt.

Nuförtiden kan också utlänningar som har diplomatstatus eller arbetar vid Förenta Nationerna eller någon annan internationell organisation i Finland få en personbeteckning. Sådana personer kan dock inte få hemkommun i Finland.

Ytterligare information om förutsättningarna för registrering av utlänningar i befolkningsdatasystemet och för hemkommun i Finland samt om de handlingar som krävs hittar du på magistraternas webbsidor. Information finns också på Skatteförvaltningens och Migrationsverkets sidor.

befolkningsdatasystemet hemkommun personbeteckning registrering utlänning