Registrering av kommunsammanslagningar i befolkningsdatasystemet

En kommunsammanslagning orsakar ändringar i befolkningsdatasystemet bl.a. i personernas hemkommunuppgifter. Registreringen av ändringarna som orsakas av kommunsammanslagningar sker med separata datakörningar vid årsskiftet.

Myndigheterna som använder sig av befolkningsdatasystemets uppgifter, så som Skattemyndigheten, Folkpensionsanstalten och Statistikcentralen behöver i sin användning felfria personuppgifter (uppgifter om hemkommun, bostadsbyggnader osv.) strax första dagen på året.

Förutsättningen för att registreringen av kommunsammanslagningar kan utföras och informationstjänsten fungerar som den skall är att, de uppgifter som magistraterna ansvarar för har blivit utförda i bra tid före december månad.

Tilläggsuppgifter: rahu.info(at)vrk.fi