Platsdatauppgifter

I Befolkningsdatasystemets person-, byggnads-, fastighets- och bostadsuppgifter kan man sammankoppla fastighets- och byggnadsbeteckningen samt byggnadens mittpunkt till samhällets övriga grund- och administrativa register med hjälp av koordinater. Detta möjliggör mångsidig användning av olika tjänster som använder sig av platsdatauppgifter. Alla uppgifter i befolkningsdatasystemet kan sättas ut på karta antingen som ett område eller som en punkt.

Med hjälp av platsdatauppgifter kan man med hjälp av fastighetsbeteckningen placera ut alla dataenheter i olika administrativa områden eller -distrikt så som. land, landskap osv. Minsta registerenheten är fastighet. Administrativa gränser kan sammankopplas fritt och sedan bilda nya områden, så som arbetsområde, sjukvårdsdistrikt osv.

Byggnadernas adresser och byggnadsbeteckningar samt mittpunktens koordinater i befolkningsdatasystemet bildar et över hela landet täckande adressystem. Personens varaktiga bostadsplats har sedan befolkningsregistrets grundandes varit sammankopplad med bostadens adress. Detta möjliggör att, befolkningsdatasystemet olika uppgifter kan sammankopplas hela tiden i realtid och de kan användas i olika applikationer där platsuppgifter utnyttjas.

Befolkningsdatasystemet innehåller bland annat följande platsdatauppgifter:

  • koordinater för byggnadens mittpunkt
  • fastighets- och byggnadsbeteckning
  • byggnadens adress
  • adressen för personens varaktiga boplats
  • kommunkod
  • röstningsområde

Befolkningsdatasystemets alla uppgifter kan på ett eller annat sätt sammankopplas med någon plats eller område.

platsdatauppgifter