Permanent byggnadsbeteckning i befolkningsdatasystemet

Permanenta byggnadsbeteckningen togs i bruk i befolkningsdatasystemet 10.11.2014. Den skapades 7-9.11 samtidigt för alla byggnader i befolkningsdatasystemet. Från och med 10.11.2014 får varje ny byggnad eller bygglov som registreras i befolkningsdatasystemet en permanent byggnadsbeteckning. Det spelar ingen roll om kommunen har eller inte har tagit i bruk permanenta byggnadsbeteckningen i sina egna processer. Permanenta byggnadsbeteckningen skapas för alla byggnader som kräver ett byggnadslov, men den kan även skapas för byggnader med åtgärdstillstånd eller anmälningsförfarande.

Beteckningen skapas för alla byggnader i befolkningsdatasystemet, som kommunen har registrerat:

  • koordinater
  • postnummer
  • fastighetens fastighetsbeteckning
  • byggnadens användningsändamål
  • bygglovslovsbeteckning

Åt andra byggnader än de som kräver bygglov kan man skapa permanenta byggnadsbeteckning ifall kommunen så vill. I dessa fall bör man anmäla följande uppgifter:

  • koordinater
  • postnummer
  • fastighetens fastighetsbeteckning
  • byggnadens användningsändamål

Beteckningen identifierar byggnaden och är bestående under hela byggnadens livslängd. Beteckningen innehåller inga uppgifter som behöver uppdateras under byggnadens eller bygglovets livslängd. Formatet på permanenta byggnadsbeteckningen är följande:

  • 10 tecken långt, innehåller 9 nummer, börjar alltid med siffran 1. I slutet på beteckningen hittar man ett kontrolltecken i form av en bokstav eller siffra. Exempel 100012345A

Beteckningen används i framtiden som byggnadens primära identifierare mellan de olika samhälleliga systemen och överföringar mellan olika register och länkningar. Sambandet mellan byggnaden och den fastigheten som byggnaden finns på bibehålls även i fortsättningen. Fastighetsbeteckningen upprätthålls i fortsättningen som byggnadens egenskapsinformation.