Organisationskort

Befolkningsregistercentralen producerar organisationskort för organisationer och samfund. Organisationskort med certifikat kallas organisationscertifikat.

Organisationscertifikatet möjliggör även skapande av i lagen stipulerad obestridlig elektronisk signatur samt autentisering av datanätsanvändare och deras åtkomstbefogenheter. Organisationscertifikatet kan dessutom förses med organisationens e-postadress.

Typiska användningsändamål för organisationscertifikat:

  • inloggning vid arbetsstation, autentisering i organisationens datasystem, t.ex. distansförbindelser (VPN), engångsinloggning (SSO)
  • autentisering i statsförvaltningens interna system och tjänster i samanvändning
  • elektronisk signatur för olika blanketter och ansökningar i olika roller
  • trygg e-post (kryptering av e-post och elektronisk signatur)

Organisationskortens utseende, färger och logo kan formges i enlighet med organisationens allmänna grafiska stil. Organisationskorten kan förses med foto. Korten kan förses med olika skyddsmekanismer, såsom hologram och mikrotryck. Certifikatkorten kan förses med distansavläst åtkomstkontrollteknologi (RFID).

Mer information: varmennemyynti(at)vrk.fi