Organisationens struktur och kultur

 

Befolkningsregistercentralens organisationsstruktur har en platt hierarki. Arbete utförs ofta i projekt och arbetsgrupper över enhetsgränserna och i samarbete med kunder och intressenter. Ledningskulturen är öppen och uppmuntrar till deltagande.

Utvecklingen av personalen och verksamheten är en avgörande faktor när det gäller att genomföra Befolkningsregistercentralens strategi. Ett långsiktigt och målmedvetet utvecklingsarbete har utförts inom många sektorer. Hela personalen har engagerats i utvecklingsprojekt av olika slag.

I de viktigaste principerna för personalpolitiken vid Befolkningsregistercentralen ingår jämlik och rättvis behandling av personalen. Befolkningsregistercentralen har också definierat principerna för gott ledarskap och utvecklar chefsarbetet i enlighet med dessa riktlinjer.

 

Typiska uppgifter och yrkesbenämningar

Vid Befolkningsregistercentralen arbetar cirka 160 personer. Uppgifterna och arbetsbeskrivningarna är mångsidiga och variationerna i personalens utbildningsbakgrund är stora. Var och en ansvarar för sitt eget arbete, vilket erbjuder goda möjligheter att påverka innehållet i arbetet.

Yrkesbenämningar på området är till exempel planerare, informationstjänstexpert, tillämpningsexpert, specialist på certifieringstjänster, servicechef, projektchef och utvecklingschef.

Befolkningsregistercentralen arbetsbeskrivning kultur organisationsstruktur uppgift yrkesbenämning