Operativa enheter inom sjukvården

De operativa enheterna inom sjukvården anmäler uppgifter om födslar och dödsfall till befolkningsdatasystemet.

Alla förlossningssjukhus meddelar redan uppgifter om födslar elektroniskt. En betydande del av uppgifterna om födslar kommer dock fortfarande som satsvisa meddelanden. Nu fokuserar vi dock på att införa ett programgränssnitt med direkt åtkomst, varmed sjukvårdens system kan registrera födslar i realtid.

Sjukhuset kan anmäla uppgifter om dödsfall till befolkningsdatasystemet med hjälp av en teknisk åtkomstanslutning. Utöver den specifika anmälningsprocessen för dödsfall är det även möjligt att använda ett programgränssnitt med direkt åtkomst, med vars hjälp sjukvårdens system kan registrera dödsfall i realtid.