Information om certifikater

Befolkningsregistercentralens certifikatssystem baserar sig på den offentliga nyckelns infrastruktur (Public Key Infrastructure, PKI). Elektronisk personidentifiering möjliggör trygg och flexibel nätkommunikation, oberoende av tid och plats. Systemet, som garanterar grundrättigheterna dataskydd och datatrygghet, är en förutsättning för de samfund som erbjuder nättjänster. Befolkningsregistercentralen erbjuder såväl den offentliga sektorn som privat- och föreningssektorn sina certifikattjänster.

Förutom medborgarcertifikat utfärdar Befolkningsregistercentralen även organisationscertifikat.

Befolkningsregistercentralen är i dag den enda utfärdaren av kvalificerade certifikat i Finland som kan utfärda allmäneuropeiska, EU-direktivbaserade certifikat som uppfyller kraven i lagen om elektroniska signaturer, garanterar hög datasäkerhet och innehåller en elektronisk identitet. Samtliga av Befolkningsregistercentralen beviljade certifikat är kvalificerade certifikat. Befolkningsregistercentralen offentliggör beviljade certifikat i ett offentligt register.

I enlighet med lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer fungerar även Befolkningsregistercentralen som leverantör av autentiseringstjänster då man producerar certifikatbaserade autentiseringsredskap. Certifikatutfärdare av kvalificerade certifikat och leverantörer av autentiseringstjänster för stark elektronisk autentisering övervakas i Finland av Kommunikationsverket.