Namn

Förnamn

Förnamnet ska följa lagen om för- och efternamn. Högst fyra förnamn får ges. De givna förnamnen ska anmälas till befolkningsdatasystemet inom tre månader efter barnets födsel. Barnets föräldrar anmäler de namn som barnet ges antingen till den präst som förrättar dopet eller till magistraten för registrering av barnet i befolkningsdatasystemet. 

Förnamnet kan ändras med ansökan till magistraten.

Efternamn

Om föräldrarna har gemensamt efternamn, får barnet föräldrarnas namn vid födseln. Om föräldrarna har olika efternamn, ska de meddela magistraten vilkendera förälderns efternamn barnet får. Detta namn registreras i befolkningsdatasystemet. Enligt lagen om för- och efternamn kan barnet i sådant fall även få en efternamnskombination som bildas av föräldrarnas efternamn. Om föräldrarna redan har ett gemensamt barn, får det nya barnet samma efternamn som sitt syskon. 

Efternamnet kan bytas med ansökan till magistraten.

Mer information om efternamn finns i broschyren Makars efternamn och barns efternamn.

Information om ändring av för- och efternamn finns på magistraternas webbplats.

Bekanta dig också med Befolkningsregistercentralens Namntjänst.

De populäraste förnamnen hos finskspråkiga barn

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

De populäraste förnamnen hos svenskspråkiga barn

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

 

de populäraste namnen efternamn förnamn namn namntjänst släktnamn statistik

Information kring ämnet