Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

I början av 2020 inleder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sin verksamhet. Myndigheten bildas i och med att Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland går samman till en enda myndighet. Myndigheten kommer i administrativt hänseende att bygga på den nuvarande Befolkningsregistercentralen.

Pressmeddelande 23.5.2018: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska visa vägen för digitaliseringen och betjäna medborgarna i olika livsskeden

Pressmeddelande 24.1.2018: Genomförandet av magistraternas och Befolkningsregistercentralens gemensamma utvecklingsprojekt startar

Pressmeddelande 18.1.2018: Nytt ämbetsverk som främjar digitaliseringen ger handledning och betjäning i olika skeden av livet