Medborgarcertifikat

Identitetskort som utfärdats av polisen innehåller Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat som gör att personen kan identifieras på ett tillförlitligt sätt vid elektronisk kommunikation. Certifikatet möjliggör identifiering samt kryptering och elektronisk signering av dokument och e-postmeddelanden. Ett dokument som har en elektronisk signatur är juridiskt lika bindande och obestridlig som ett dokument som undertecknats för hand. Elektronisk kommunikation med hjälp av medborgarcertifikatet är säker.

Det behövs ingen aktivering för att kortet ska kunna användas som resedokument och identitetsbevis.

Att ta i bruk och använda medborgarcertifikat

Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat används för närvarande på identitetskort som utfärdats av Polisen. Dessa anvisningar gäller identitetskort som ansökts om efter 1.1.2017.

För att kunna använda ett medborgarcertifikat behöver man utöver identitetskortet även en dator, en kortläsare och ett kortläsarprogram. Medborgarcertifikatet aktiveras med versionen mPollux DigiSign Client 4.0.12 av kortläsarprogrammet eller en nyare version. Kortläsarprogrammet ingår i priset på certifikatkortet och kan laddas ned avgiftsfritt här.

Aktiveringskod

Aktiveringskoden skickas till dig per post inom en vecka från kortleveransen.

Aktiveringsprocessen startas av kortläsarprogrammet automatiskt när identitetskortet används för första gången. Till en början frågar programmet efter aktiveringskoden och därefter ska du ange dina personliga PIN-koder. Om du anger fel aktiveringskod fem gånger kommer kortet att låsas permanent.

PIN-koder

Det finns två PIN-koder.

  • PIN1 är en baskod som du använder för att hantera underhållet av identitetskortet och elektronisk identifiering.
  • PIN2 är en signaturkod som du använder för att göra elektroniska signaturer.

Förvara dessa koder separat från identitetskortet.

Om dina PIN-koder låser sig och du har ett kort som ansökts om efter 1.1.2017, kan PIN-koderna öppnas med en aktiveringskod som du beställer vid ett personligt besök på Polisens serviceställe. Aktiveringskoden fungerar som PUK-kod för kortet.

Om dina PIN-koder låser sig och du har ett kort som ansökts om före 1.1.2017, kan PIN-koderna öppnas med en PUK-kod som du beställer vid ett personligt besök på Polisens serviceställe.

Rådgivningstjänst

Rådgivningstjänsten ger stöd för användningen av certifikat och råd vid de vanligaste problemen vid ibruktagande, som användning och byte av PIN-koder samt upplåsning av en låst PIN-kod.

Om du behöver hjälp, ring 0600 9 6160 (lna/msa). Samtalet styrs till Medborgarrådgivningens telefontjänst. Du kan också skicka frågor elektroniskt.

Om kortet försvinner eller blir stulet

Om ditt identitetskort försvinner eller blir stulet ska du meddela polisen. Då kan polisen på begäran ogiltigförklara kortet och spärra medborgarcertifikatet på det. Du kan också själv spärra certifikatet genom att kontakta spärrtjänsten, som är öppen dygnet runt alla dagar.

Att makulera och förstöra ett gammalt identitetskort

När du tar emot ett nytt identitetskort upphör det gamla kortet automatiskt att gälla. Därefter kan du inte längre använda det gamla identitetskortet som resedokument eller vid elektronisk kommunikation, även om den giltighetstid som antecknats på kortet inte skulle ha gått ut. Det gamla identitetskortets elektroniska egenskaper kan alltjämt utnyttjas vid hanteringen av dokument och filer som krypterats med kortets nycklar.

Med tanke på ditt eget rättsskydd är det viktigt att makulera ett gammalt identitetskort: om det råkar i fel händer kan det hända att du blir offer för identitetsstöld eller annat missbruk. Makulera ditt gamla kort så här:

1) Klipp bort en bit av kortet i det hörn av identitetskortet där fotografiet finns.

2) Om du inte behöver det gamla kortet för att hantera krypterade filer, klipp kortet itu vid det metallfärgade chipet. Förstör delarna av identitetskortet. Du kan också lämna in kortet till polisen som ser till att kortet förstörs.

Mer information:

  • Mer information om certifikat
  • Certifikatpolicydokumenten Kansalaisvarmenne G1 (medborgarcertifikat på identitetskort) och Kansalaisvarmenne G2 (medborgarcertifikat på identitetskort fr.o.m. 2014) finns här.
PIN-kod byta identitetskort medborgarcertifikatet rådgivningenstjänst spärrtjänst