Spärr- och rådgivningstjänster

Kundrådgivning

Rådgivningstjänsten ger stöd för användningen av certifikat som beviljats av Befolkningsregistercentralen och hjälp vid de vanligaste problemen som uppstår i samband med att certifikat tas i bruk. Tjänsten ger råd i frågor med anknytning till certifikatkort, till exempel sådant som gäller identitetskortets medborgarcertifikat, organisationskort, social- och hälsovårdens aktivkort, aktivering av certifikat och användning av PIN-koder.

Rådgivningstjänstens nummer styr samtalet vidare till Medborgarrådgivningens telefontjänst.

Om du behöver hjälp kan du ringa servicenumret nedan eller skicka din fråga elektroniskt via Medborgarrådgivningens webbsidor.

  • Rådgivningstjänstens tfn 0600 9 6160 (lna/msa)

Rådgivningstjänsten för certifikat är öppen måndag–fredag kl. 8.00– 21.00 och lördagar kl. 9.00–15.00. Tjänsten är stängd på söndagar och söckenhelger. Rådgivningstjänsten betjänar på finska, svenska och engelska.

Spärrtjänst för certifikat (24 h)

Via spärrtjänsten kan du spärra certifikaten på certifikatkortet. Om ditt identitetskort eller aktivkort försvinner ska du genast anmäla certifikaten på kortet till spärrtjänsten för att förhindra möjligt missbruk. Certifikatinnehavarens ansvar upphör när spärranmälan har mottagits. Anmäl certifikatet till spärrtjänsten också om du inte längre behöver identitetskortet eller aktivkortet.

Spärrtjänsten betjänar dygnet runt alla dagar i året.

  • Spärrtjänstens tfn 0800 162 622 (gratis samtal från Finland)
  • Från utlandet +358 800 162 622 (+ den lokala operatörens avgift)