Lediga tjänster och praktikmöjligheter

Befolkningsregistercentralens personal anställs huvudsakligen i tjänsteförhållande. Majoriteten av tjänsterna är ordinarie, med dessutom anställs personal för tidsbestämda tjänsteförhållanden, bland annat vid genomförandet av olika slags projekt.

Befolkningsregistercentralen är en expertorganisation och utbildningen har fått en allt större betydelse vid nyrekrytering.

På anställningarna tillämpas statens allmänna tjänste- och anställningsvillkor. Lönesättningen grundar sig på hur krävande arbetsuppgiften är och på individuella prestationer.

Befolkningsregistercentralen kan inte ta emot öppna ansökningar till tjänster, men du får gärna fråga efter praktikplatser.

Ytterligare information om rekrytering ger personalchef Aino Heikkinen, tfn 0295 535 133.

Lediga tjänster

Befolkningsregistercentralen lediga platser lediga tjänster praktikplatser rekrytering

Information kring ämnet

Information på andra webbplatser