Befolkningsregistercentralens kontaktuppgifter

E-postadress: kirjaamo@vrk.fi (registratorskontor)
Telefon: 0295 535 001 (växel), direktnummer 0295 53...
Fax: 09 876 4369 (registratorskontor)
Ämbetstid: mån - fre kl. 8.00 - 16.15

Befolkningsregistercentralen behandlar inte ärenden som gäller en enskild medborgares personuppgifter. Den lokala magistraten står till medborgarnas tjänst i alla frågor som gäller folkbokföring, såsom exempelvis flyttanmälan, kontroll av egna uppgifter, korrigering eller ändring av personuppgifter, förbud mot utgivning av information samt intyg om en enskild persons uppgifter. Du kan även kontrollera dina egna uppgifter avgiftsfritt på webben i BRC:s tjänst Kontrollera dina uppgifter!

Befolkningsregistercentralen levererar en informationstjänst som gäller befolkningsdatasystemet till myndigheterna och till många företag. Vi besvarar frågor om utgivning och användning av uppgifterna samt respons om systemet snarast möjligt.

Verksamhetsställe i Helsingfors

Postadress: PB 123, 00531 Helsingfors
Gatuadress: Fågelviksgränden 4, Helsingfors

Verksamhetsställe i Karleby

Postadress: PB 5, 67101 Karleby
Gatuadress: Teknologigatan 7, Karleby

Verksamhetsställe i Kouvola

Postadress: PB 113, 45101 Kouvola
Gatuadress: Vuorikatu 1, Kouvola

E-fakturaadress

Befolkningsregistercentralen
E-fakturaadress/EDI-kod: 003702454372
Förmedlarkod (OpusCapita): 003710948874
Befolkningsregistercentralens FO-nummer: 0245437-2
Momskod: FI02454372

Om ni inte har ett system som genererar e-fakturor, kan ni använda den tillsvidare avgiftsfria e-faktureringstjänsten (Supplier Portal) som staten tillhandahåller för att sammanställa och sända en e-faktura. Anvisningar om inloggningen på och användningen av e-faktureringstjänsten finns på adressen www.valtiokonttori.fi/e-fakturering.

I frågor om användningen får ni hjälp från Basware Supplier Portals användarstöd, tfn 0600 97 373 (samtalsavgift 3 €/min + lna), betjäning mån - fre kl. 8.00 - 17.00.

Alternativt kan ni använda Nätverk-tjänsten som Posti tillhandahåller för att sammanställa och sända en e-faktura. Att sända en e-faktura via Nätverk-tjänsten till statens ämbetsverk är avgiftsfritt. Anvisningar för att logga in på Nätverk-tjänsten och anvisningar för den finns på nätverk-tjänstens webbplats. Telefonnumret till Nätverk-tjänstens kundtjänst är 0200 77000 (samtalets pris lna/mta) och betjäning mån - fre kl. 8.00 - 18.00.

Vi tar också emot elektroniska bilagor till e-fakturorna. Bilagorna ska helst sändas i pdf-format.

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post, eftersom dessa inte är e-fakturor.

Befolkningsregistercentralen förutsätter att korrekta uppgifter anges på rätt ställe på fakturan. Befolkningsregistercentralen återsändar bristfälliga fakturor och kan debitera för det extra arbete som manuell behandling av fakturan medför, dock högst 20 euro.

Befolkningsregistercentralens enheter och kontaktpersoner

E-post: fornamn.slaktnamn@vrk.fi

Befolkningsregistercentralen enheter kontaktpersoner organisation

Information kring ämnet

Information på andra webbplatser

Samtalspris: Till Befolkningsregistercentralen ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.