Befolkningsregistercentralens kommunikationstjänster och dataskyddet

Befolkningsregistercentralen kommunicerar aktivt kring möjligheterna och egenskaperna hos sina tjänster och kallar medborgare och organisationer till evenemang där man presenterar tjänsterna. Meddelanden skickas ut till dem som använder tjänsterna och prenumererar på nyhetsbrev. Kommunikationsenheten ansvarar också för webbplatserna vrk.fi och eevertti.vrk.fi. Den senare är avsedd för kundorganisationer. Både de som prenumererar på nyhetsbrev och de som använder webbplatsen ingår i Befolkningsregistercentralens intressentgruppsregister. Webbplatserna samlar inte automatiskt in uppgifter om användarna, men sådana uppkommer naturligt om en kund fyller i egna uppgifter på en blankett eller registrerar sig som användare av webbplatsen Eevertti.