Kommunikationsmaterial om Suomi.fi-tjänsterna

Befolkningsregistercentralen har publicerat kommunikations- och marknadsföringsmaterial om Suomi.fi-tjänsterna.

Organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda materialet till att informera medborgarna och de lokala medierna om Suomi.fi-tjänsterna och sin medverkan i dem.

Meddelandemallar

Ny hittar du våra tjänster också i nättjänsten Suomi.fi

Nu kan du kommunicera behändigt med oss i nättjänsten Suomi.fi

Ge en annan person fullmakt att uträtta ärenden på dina vägnar i vår tjänst

Ge en annan person fullmakt att uträtta ärenden på ditt företags vägnar i vår tjänst

Färdiga artiklar

Suomi.fi samlar den offentliga förvaltningens tjänster och kanaler till e-tjänsterna på ett och samma ställe

Om en person inte kan använda nättjänsten Suomi.fi

Tryggt att uträtta ärenden på en annan persons vägnar – Vad är Suomi.fi-fullmakter och vad kan man göra med tjänsten?

Brevmallar:

Suomi.fi-servicedatalagret (Servicedatalagret, SDL)

Faktarutor

Faktarutor om tjänsterna i Suomi.fi

Brochyrer

Suomi.fi-brochyr: Offentiliga tjänster till hands - Suomi.fi (pdf)

Brochyr om Suomi.fi-meddelningar (ska publiceras i december)

Brochyr om Suomi.fi-fullmakter (ska publiceras i december)

Suomi.fi-affisch för organisationer

Suomi.fi-affisch

Informativ grafik

Ibrugtagande av Suomi.fi-meddelningar

Suomi.fi-videor för delning

Kopiera inbäddningskoden genom att högerklicka med musen

Suomi.fi-filmen, 15 sek

Suomi.fi-filmen, 30 sek

Suomi.fi-filmen, 60 sek

Webbanners

Suomi.fi-banners

Suomi.fi-meddelningar