Kommunikationsmaterial för företegare

Befolkningsregistercentralen har publicerat kommunikations- och marknadsföringsmaterial om Suomi.fi-tjänsterna.

Meddelandemallar

Suomi.fi-nättjänsten utvidgas: heltäckande databas och rådgivningstjänst för företagare 9.1.2018

Webbanners

300px x 300px png 

140px x 350px png

728px x 90px png

Suomi.fi - När du anställer den första arbetstagaren