Hoppa till innehåll
Meny

Finlands invånarantal 5 541 461

Informationstjänster för företag och sammanslutningar

Befolkningsregistercentralen producerar informationstjänster för företag och andra sammanslutningar. Befolkningsregistercentralen ansvarar för tillhandahållandet och det tekniska genomförandet av direkta förfrågningsförbindelser till befolkningsdatasystemet. Därtill ansvarar Befolkningsregistercentralen för tillhandahållandet av tillämpningsförfrågningar.

En del av informationstjänsterna produceras tillsammans med samarbetspartner. Samarbetspartnerna har bland annat hand om det tekniska genomförandet av urval, registeruppdateringar och mångsidiga direktmarknadsföringstjänster.

När det gäller registeruppdateringar, urval och analyser kan företagskunderna kontakta Befolkningsregistercentralens samarbetspartner direkt. Samarbetspartnerna kan också ge en offert på tjänsterna.

Befolkningsregistercentralen samarbetar med följande företag:

 

Bisnode Marketing AB    

 Fonecta AB

Posti AB       

Gumtäktsvägen 3  PB 202  Valtakatu 49
00520 HELSINGFORS  00241 HELSINGFORS  53100 LAPPEENRANTA

Timo Suoninen

 Henri Eerola

 Paula Mali

Tfn 09 7511 9100  GSM 044 350 0032  GSM 040 868 1135
[email protected] [email protected] [email protected]

Företag kan skicka frågor och kommentarer till adressen [email protected]