Förvaltning och gemensamma tjänster

Direktör 
Lea Krohns
Tfn 0295 535 243

Ledningsassistent 
Mimma Yli-Muilu
Tfn 0295 535 029

Styrning av verksamheten och ekonomi

Utvecklingschef 
Irmeli Lario
Tfn 0295 535 249

Ekonomichef
Markus Huittinen
Tfn 0295 535 220

Datasäkerhetschef
Pekka Ristimäki
Tfn 0295 535 048

Personal- och kontorstjänster

Personalchef
Aino Heikkinen
Tfn 0295 535 133

Ämbetsverksservicechef
Matti Toiviainen
Tfn 0295 535 307

Befolkningsregistercentralen datasäkerhet förvaltning kommunikation kontaktpersoner marknadsföring organisation personaltjänster styrning av verksamheten och ekonomi tjänster för ämbetsverket

Samtalspris: Till Befolkningsregistercentralen ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.