Förbud mot utlämning av uppgifter för uppdatering av kundregister

Uppgifter lämnas inte ut åt företag vilka uppdaterar sina kundregister med uppgifter i befolkningsdatasystemet (t.ex. tidningshus). Inte heller de nya adressuppgifterna förmedlas till företagens kundregister då detta förbud är i kraft. Då måste man själv anmäla sin nya adress till alla andra register utom till banker, försäkringsbolag , Veikkaus Ab, vilka alla får uppgifterna trots förbudet med stöd av lagen.

För de personer som vid ingången av år 2013 hade i kraft förbud mot utlämnande av adressuppgifter har automatiskt registrerats Förbud mot utlämnande av kontaktuppgifter och Förbud mot uppdatering av kundregister. Den sammanlagda effekten av dem motsvarar det gamla förbudet mot utlämnande av adressuppgifter. Ifall man önskar använda bara det ena av förbuden, kan man stryka det andra i Kontrollera dina uppgifter -tjänsten eller genom att meddela om det till magistraten.

Kunder som uppdaterar adressinformation från befolkningsdatasystemet