Förbud mot utlämning av uppgifter för direktmarknadsföring, personmatriklar och släktforskning

Förbud mot utlämning av uppgifter för direktmarknadsföring

Namn och adressuppgifter lämnas ej ut för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar. Uppgifterna kan trots förbudet lämnas ut bland annat för vetenskaplig forskning. Förbudet mot direktmarknadsföring gäller endast reklam som kommer per post.

Förbud mot utlämning av uppgifter för personmatriklar

Uppgifter lämnas ej ut för uppgörande av matriklar om till exempel före detta elever vid läroinrättningar eller om personer som avlagt viss examen.

Förbud mot utlämning av uppgifter för släktforskning

Uppgifter lämnas ej ut för släktforskning.