Förbud mot utlämning av kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter lämnas inte ut i Befolkningsregistercentralens Adresstjänst eller i andra motsvarande adress- och kontaktuppgiftstjänster i vilka utnyttjas uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

För de personer som vid ingången av år 2013 hade i kraft förbud mot utlämnande av adressuppgifter har automatiskt registrerats Förbud mot utlämnande av kontaktuppgifter och Förbud mot uppdatering av kundregister. Den sammanlagda effekten av dem motsvarar det gamla förbudet mot utlämnande av adressuppgifter. Ifall man önskar använda bara det ena av förbuden, kan man stryka det andra i Kontrollera dina uppgifter -tjänsten eller genom att meddela om det till magistraten.