För kommuner

Enheter inom kommunernas socialvård meddelar till befolkningsdatasystemet uppgifter om omhändertagande av barn och när omhändertagandet upphör, om en person vistas över tre månader vid en verksamhetsenhet inom socialvården samt om avtal om vårdnad om barn som den bekräftat. I de två första fallen görs en anmälan i pappersformat till magistraten, men i fråga om avtal om vårdnad är målet att anmälan ska göras elektroniskt. Elektroniska anmälningar kräver tillstånd av Befolkningsregistercentralen.

Befolkningsdatasystemet skickar automatiskt per post en anmälan om ett barn som fötts utanför äktenskapet till kommunens magistrat, som skickar brevet vidare till kommunens barnatillsyningsman. Vid behov kan kommunen få dessa meddelanden elektroniskt direkt till barnatillsyningsmannens datasystem.