Finlands invånarantal

Årstatistik

Statistik som baserar sig på uppgifter i befolkningsdatasystemet finns på Statistikcentralens websidor.