Finlands invånarantal

Årstatistik

Statistik som baserar sig på uppgifter i befolkningsdatasystemet finns på Statistikcentralens websidor. 

 

invånarantal invånarantal månadsvis månadstatistik årsstatistik