Varmenteet - FINeID

FINeID on muodostettu sanoista: FINnish electronic IDentity. FINeID-nimellä tarkoitetaan varmenteiden avulla tapahtuvaa henkilön sähköistä tunnistamista.

Väestörekisterikeskus tuottaa varmenteita kansalaisille, organisaatioille ja terveydenhuoltosektorille. Varmenteita tarvitaan tietoverkkojen kautta tapahtuvassa tunnistamisessa, salauksessa ja sähköisen allekirjoituksen tekemisessä. Verkossa tapahtuvassa asioinnissa eivät perinteiset, kasvokkain tapahtuvat tunnistamismenetelmät ole mahdollisia.

Poliisin myöntämällä henkilökortilla oleva kansalaisvarmenne on tunnetuin Väestörekisterikeskuksen tuottama varmenne. Muita viraston tuottamia varmennetuotteita ovat organisaatiokäytössä olevat toimikortit, palvelin- ja sähköpostivarmenteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevat toimikortit ja palvelinvarmenteet. Väestörekisterikeskus myöntää myös matkustusasiakirjojen (esimerkiksi passi) biometriatietojen allekirjoitusvarmenteita.

Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelujen toiminta perustuu erityislainsäädäntöön. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) sekä laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) muodostavat varmennepolitiikan lainsäädännöllisen perustan.

Varmennepolitiikat sisältävät kuvaukset Väestörekisterikeskuksen menettelytavoista ja toimintaperiaatteista varmenteita myönnettäessä