Innehållspresentatör

Namn Fil Uppdaterad

Felkoder och korrigeringsförslag

Nederst på sidan hittar du ett pdf-formulär med de felkoder, felmeddelanden kopplade till dessa samt korrigeringsåtgärder som vanligen förekommer i anslutning till anmälan om byggnads- och lägenhetsuppgifter. Du kan söka på felkoder som förekommer både vid anmälan i batchkörning och vid användning av användargränssnittet, beroende på hur byggnadsuppgifterna uppdateras. Sidan täcker de vanligast förekommande felkoderna och korrigeringsförslagen.

Du kan söka efter felkoder i pdf-dokumentet med hjälp av sökfunktionen (Ctrl+F).

Om ett fel uppstår ska du först försöka hitta felkoden eller felmeddelandet i listan och följa korrigeringsförslagen där. Om felet kvarstår eller om du inte hittar felkoden i listan, kontakta den sakkunnige vid Befolkningsregistercentralen. Vi försöker utöka listan med nya felkoder och korrigeringsförlag löpande.

Mer information: rahu.info(at)vrk.fi