Byggnadsuppgifter i medvind 2018 Båtseminarium

Befolkningsregistercentralen arrangerar ett finskspråkigt seminarium för magistraternas och kommunernas personal som handhar byggnads- och lägenhetsuppgifter på M/S Silja Serenade den 27. – 29.11.2018. Seminariets huvudtema är förnyandet av fastighetsskatten och byggnadsklassificiering.

Målet för seminariet

Målet för seminariet är att främja samarbetet mellan magistraterna och kommunerna, öka vetskapen om användningen av byggnads- och lägenhetsuppgifter bland myndigheterna samt att hjälpa till att skapa kontakter mellan aktörerna. Vi hoppas att så många som möjligt från magistraternas och kommunernas personal kunde delta i seminariet.

Seminariets innehåll

Seminariet innehåller information om bl.a. den nya fastighetsbeskattningen samt den nya byggnadsklassificeringens framskridande. Föreläsning av en överraskningsföreläsare, intressanta workshops samt flera olika föreläsare, inom den egna branschen. Som föredragsgivare fungerar bl.a. specialister från Skattemyndigheten, Statistikcentralen och Befolkningsregistercentralen.

Programmet (på finska)

Seminariets pris

A-klass, 1 persons hytt 248€ / person
A-klass, 2 personers hytt 215€ / person
Promenade-klass, 1 persons hytt 248€ / person
Promenade-klass, 2 personers hytt 215€ / person
B-klass, 1 persons hytt 223€ / person
B-klass, 2 personers hytt 203€ / person

Priset innehåller föreläsningarna, seminarieutrymmen, kryssning i den klass som valts samt frukosten, måltiderna och seminariekaffen enligt programmet.

Resebyrån CWT Meetings&Events debiterar deltagarna direkt för utgifterna. Resebyrån lägger till 9,00€ (+moms 24%) som serviceavgift per räkning.

Tilläggstjänster

Deltagarna har möjlighet att besöka Vasamuseet. Priset för tilläggstjänsten är 39€ / person. Anmälan görs via CWT Meetings&Events anmälningssystem. Det ryms 45 personer med och platserna reserveras enligt anmälningsordningen.

Anmälan

Vi ber er vänligt att anmäla er till seminariet via CWT Meetings&Events anmälningssystem senast den 24.8.2018 klo 16.15

https://www.lyyti.in/vrk2018 

Det finskspråkiga seminariet ordnas om antal deltagare är minst 50 och max antal deltagare är 130. Platserna fylls i anmälningsordning. Räkningen skickas till deltagarna inom 2 veckor från anmälningen.

Varje deltagare bör göra anmälningen själv. Vid anmälningen behöver du ha till hands förutom dina egna uppgifter även uppgiften om er organisations faktureringsadress. Meddela vilket hytt-klass ni väljer och om ni väljer 2 personers hytt också namnet på den som ni vill dela hytt med. Informera också om specialdieter eller uppgift om matallergier i samband med anmälningen. Om du vill annullera din anmälan under anmälningstiden kan du göra det genom att följa instruktionerna i e-posten du får efter anmälan. Möjliga annuleringar som görs efter anmälningstidens slut 24.8.2018 bör alltid vara skriftliga och skickas till e-post adressen rahu.info(at)vrk.fi. Annuleringsavgiften är 50% av resans pris, när annuleringen sker senast 24.8.2018. Efter 24.8.2018 är annuleringsavgiften 100%.

Seminariets föreläsningsmaterial

Du har möjlighet att bekanta dig med seminariets material här senare.

Tilläggsuppgifter

Alla förfrågningar som gäller seminariet kan skickas per e-post till adressen rahu.info(at)vrk.fi