Evenemang

Nordic Address Forum, Turku 13.–15.5.2019

Forumets föreläsningar finns att laddas ner i biblioteket. Tjänsten kommer att vara tillgänglig fram till 15.7.2019. Om ni använder er av materialet helt eller delvist var vänligen i kontakt med föreläsarna för att  få lov att använda materialet.

The forum's presentations can be downloaded in the library. The service will be available until 15.7.2019. If you use the material in whole or in part please contact the presentation holders to ask permission to use the material.