Statsfördrag mellan Finland och Estland om befolkningsregisterhandlingar på engelska

Enligt ett statsfördrag mellan Finland och Estland behöver vissa befolkningsregisterhandlingar som utfärdats på engelska i Estland inte legaliseras för de finska myndigheterna och vice versa. Ett s.k. Apostille-intyg behövs inte för t.ex. registrering av uppgifter om familjeförhållanden i befolkningsdatasystemet.

Mer information om ovan nämnda handlingar och de myndigheter som utfärdar dem finns på www.magistraten.fi.

Om en finsk myndighet har orsak att betvivla äktheten hos en olegaliserad handling som utfärdats i Estland kan den begära bestyrkande av handlingen hos Estlands inrikesministerium. Magisteraterna och Befolkningsregistercentralen ger kontaktuppgifter och instruktioner för att skicka en begäran om bestyrkande.

Estniska myndigheter kan å sin sida skicka en begäran om bestyrkande av en finländsk handling till Befolkningsregistercentralen.

Apostille-intyg Befolkningsregistercentralen Estland Finland befolkningsregisterhandling begäran om bestyrkande bestyrkande engelska estländska estnisk legalisera magistrat på engelska statsfördrag