E-postcertifikat

E-postcertifikat är avsedda för enskilda e-postadresser som används av flera personer inom en organisation. Meddelanden till dessa adresser tas emot av en enhet eller avdelning inom organisationen, inte av en enskild anställd. Exempel på adresser:

  • kansli-
  • beställning-
  • info-
  • begäranden om åtgärd

e-postadresser som används för förmedling, vars inkommande meddelanden innehåller konfidentiell information med koppling till behandling av ett ärende.

Krypterade meddelanden till organisationens e-postadress öppnas med hjälp av e-postcertifikatet. Certifikatet kan även användas för att underteckna e-postmeddelanden som skickas från organisationen.

Vid användning av e-postcertifikat som beviljats av Befolkningsregistercentralen som filbaserat certifikat behövs inga kortläsare eller separata program. E-postcertifikatet fungerar i de vanligaste e-postprogrammen med stöd för S/MIME-meddelanden.