Elektroniska tjänster för administration av befolkningsdatasystemet

10.11.2014 införde Befolkningsregistercentralen den permanenta byggnadsbeteckningen och de till kommunerna riktade nya elektroniska tjänsterna för ajourhållning av befolkningsdatasystemet (BDS) som är avsedda för anmälan och upprätthållande av uppgifter om byggprojekt, byggnads- och lägenhetsuppgifter. De nya tjänsterna är BDS-gränssnitt och BDS-användargränssnitt.

BDS-gränssnittet möjliggör meddelandebaserade funktioner för anmälan av byggnadsprojekt- och byggnadsuppgifter i realtid samt begränsade ajourhållningsåtgärder mellan kommunens programvara för byggnadstillsyn och befolkningsdatasystemet. Avsikten är att gränssnittet inom kort ersätter det nuvarande förfarandet för batchkörning av byggnadsprojektuppgifter (s.k. KER-överföring). Kommunen får använda gränssnittet avgiftsfritt.

Tekniska krav för användning av gränssnittet i kommunen:

  • programvara för byggnadstillsyn som stöder användning av gränssnittet
  • införande av befolkningsdatasystemets permanenta byggnadsbeteckning (BDS-PBB)
  • Befolkningsregistercentralens servercertifikat.

BDS-användargränssnittet är ett system som används med arbetsstationens webbläsare och som omfattar rapporterings-, bläddrings- och ajourhållningsroller. Ajourhållningsrollen erbjuder kommunerna vidsträckta behörigheter att lägga till, redigera och ta bort uppgifter om byggnadsprojekt och byggnader i befolkningsdatasystemet. Genom rapporteringsdelen sköts bl.a. distributionen av fellistor för byggnads-, och lägenhetsuppgifter (RHR-fellistorna) till kommunerna från och med 10.11.2014. Användargränssnittet får användas avgiftsfritt.

Alla kommuner som ansöker om rätt att använda BDS-användargränssnittets bläddrings- och rapporteringsroller hos Befolkningsregistercentralen får användarrätt. Användarrättigheter för BDS-användargränssnittet administreras i administratörsgränssnittet som är gemensamt med BDS-förfrågan. Kommunen bör meddela Befolkningsregistercentralen uppgiften om den ansvariga användaren via e-tjänster.

Mer information om avtal om registeransvarig och tillstånd att anmäla byggnadsuppgifter finns på sidan Avtal och anmälningslov. På sidan finns även listor över kommuner som har slutit ett avtal om registeransvarig eller som har beviljats tillstånd att anmäla byggnadsuppgifter.

Mer information

Frågor om ärendet kan skickas till adressen rahu.info(at)vrk.fi. Mer information ger servicechef Tommi Niemi, [email protected], tfn 0295 535 271.