Tjänster för digital säkerhet - stöd för säkerhet i digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen

Digitaliseringen i samhället framskrider med god fart. Befolkningsregistercentralens Tjänster för digital säkerhet stöder hela den offentliga förvaltningen i utvecklingen av säkra tjänster och säker verksamhetsmiljö.

Tjänsterna för digital säkerhet samarbetar på bred front med hela den offentliga förvaltningen och samlar på så sätt bästa praxis för gemensam användning. Verksamheten har byggt upp ett nätverk och samlar olika aktörer.

Då information och kunnande som gäller digital säkerhet samlas kan detta användas effektivt inom den offentliga förvaltningen. Befolkningsregistercentralens Tjänster för digital säkerhet sammanställer bland annat via nätverket en helhetsbild då digital säkerhet analyseras, och detta blir tillgängligt för alla.

Befolkningsregistercentralen svarar för VAHTIs operativa verksamhet

Finansministeriet har tillsatt VAHTI som samarbets-, berednings- och samordningsorgan för organisationer som svarar för utvecklingen och styrningen av den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen.  Befolkningsregistercentralens uppgift är att ansvara för VAHTIs operativa verksamhet.

VAHTI tar fram anvisningar för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen, fastställer riktlinjer som stöder dessa, utbildningsmaterial samt aktuella översikter, ordnar seminarier om ämnet samt sammanställer en helhetsbild av digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen. Som en del av denna verksamhet utvecklar vi i samarbete med Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscentral GovCERT-tjänsterna samt ansvarar för koodineringen av övningar som gäller informations- och cybersäkerhet inom den offentliga förvaltningen samt övningar för verksamhetens kontinuitet.

Befolkningsregistercentralen producerar experttjänster inom digital säkerhet för hela statsförvaltningen

Befolkningsregistercentralen tillhandahåller experttjänster inom digital säkerhet för statsförvaltningens organisationer, och med hjälp av dessa kan uppdrag som främjar organisationens säkerhet genomföras. Med hjälp av tjänsten får statsförvaltningens organisationer tillgång till tjänster inom konsultering och auditering inom olika delområden av säkerhet för att förbättra och utveckla informations- och cybersäkerheten, riskhanteringen, verksamhetens kontinuitet eller dataskyddet.

Digital säkerhet-tjänsterna med på höstens evenemang

Oktober är temamånad för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen

  • Må 8.10.2018 Föreläsningar och paneldiskussion om informations- och cybersäkerhet
  • Ti 9.10.2018 Föreläsningar och paneldiskussion om dataskydd
  • On 17.10.2018 Seminarium om digital säkerhet för högsta ledningen inom den offentliga förvaltningen

2–3.10.2018 Cybersäkerhetsdagar för kommuner och landskap i Kommunhuset

10–11.10.2018 Cyber Security Nordic i Mässcentrum

I november över den offentliga förvaltningen tillsammans på situationer med kränkning av dataskydd och datasekretess i övningen TAISTO18.

4.12.2018 Avslutande seminarium för samprojekten Juhta och VAHTI

14.12.2018 VAHTI-dag för representanter för den offentliga förvaltningen

 

Digital säkerhet för den offentliga förvaltningen
[email protected]

Sakkunnigtjänster inom digital säkerhet för statsförvaltningen
[email protected]


Kimmo Rousku                                                                                                                  
VAHTI-generalsekreterare, ledande specialsakkunnig
[email protected]               tfn 0295 535 120

Kirsi Janhunen                                                                                                                   
Ledande sakkunnig
[email protected]               tfn 0295 535 155

Juha Kirves
Sakkunnig
[email protected]                     tfn 0295 535 151

Hanna Heikkinen                                                                                                              
Sakkunnig inom datasäkerhet
[email protected]          tfn 0295 535 121