Befolkningsregistercentralen koordinerar riksomfattande nätverk för digitalt stöd

De offentliga tjänsterna digitaliseras och alla klarar inte av att använda tjänsterna digitalt. Det finns digitalt stöd att få för dem som behöver. Med digitalt stöd avses handledning i användning av elektroniska tjänster och smarta enheter.

Befolkningsregistercentralen fungerar som nationell stödenhet för dem som ordnar digitalt stöd. Vårt mål är att

  • stöda regionala samordnare och följa upp hur målen förverkligas i projekt
  • erbjuda olika stödformer såsom anvisningar och utbildningar till aktörer som ordnar digitalt stöd 
  • skapa ett riksomfattande nätverk för digitalt stöd   
  • stärka kännedomen om digitalt stöd och göra det lättare att hitta. 

Digitalt stöd blir riksomfattande 

Det digitala stödet har utvecklats aktivt från och med hösten 2018 genom pilotförsök i fem regioner. Tack vare statsunderstöd kan verksamheten nu utvidgas och bli riksomfattande. Ansökan om statsunderstöd pågår 20.8–15.10.2019 och riktar sig till landskapsförbunden och Ålands landskapsregering. De fungerar i fortsättningen som regionala samordnare för digitalt stöd. 

De regionala samordnarna fungerar i nära samarbete med varandra samt med Befolkningsregistercentralen och finansministeriets team för digitalt stöd. Verksamhetsmodellen för digitalt stöd grundar sig på finansministeriets AUTA-projekt (2016–2017).

Mer information:

Ansökan om statsunderstöd för regionalt samordnande av digitalt stöd inleddes, 20.8.2019

Finansministeriet och Befolkningsregistercentralen: Regionala samordnandet av digitalt stöd utvidgas, 29.5.2019 

Etisk anvisning för det digitala stödet

Etiska anvisningar för det digitala stödet har samlats ihop utifrån önskemål och behov av anordnarna av det digitala stödet. Anvisningen presenterar förpliktelserna
för den som ger det digitala stödet och den som får stödet. Anvisningens syfte är att främja säkert och högklassigt digitalt stöd som genomförs i samförstånd mellanbägge part. 

Etisk anvisning för det digitala stödet

 


Vanliga frågor