Digitalt stöd gäller alla – är din organisation redan med?

De offentliga tjänsterna digitaliseras och alla klarar inte av att använda tjänsterna digitalt. Det finns digitalt stöd att få för dem som behöver stöd. Befolkningsregistercentralen fungerar som nationell stödenhet för dem som ordnar digitalt stöd. Vårt mål är att stöda utvecklingen av kunnandet och att sammanställa material – till exempel datainnehåll och nyheter – som gör det lättare att utveckla det digitala stödet. 

Kom med i nätverket om du har att göra med digitalt stöd i ditt arbete eller genom frivilligverksamhet. Vår verksamhet omfattar webbseminarier, livetillställningar och samutveckling.  Anmäl ditt intresse genom att skicka e-post till adressen [email protected]  

Börja med att beskriva din tjänst på Suomi.fi

Vi vill göra de organisationer som erbjuder digitalt stöd mer kända och lättare att hitta. Genom att logga in som användare på Suomi.fi:s serviceadministration kan du beskriva er organisations digitala stöd i Suomi.fi-servicedatalagret.

De beskrivna tjänsterna publiceras på Suomi.fi-nättjänsten där alla som behöver en tjänst kan hitta dem.

Regionala försök pågår

Det digitala stödet utvecklas aktivt genom försök i fem regioner från och med hösten 2018. Försöken med digitalt stöd fungerar i nära samarbete med varandra och Befolkningsregistercentralen och finansministeriets team för digitalt stöd. Målet är att säkerställa att tjänsterna har regional täckning, är tillgängliga och håller hög kvalitet. Verksamhetsmodellen för digitalt stöd grundar sig på finansministeriets AUTA-projekt (2016–2017). 


Vanliga frågor