Certifikat katalogtjänst

I certifikat katalogtjänst kan du ladda ner certifikat som beviljats av Befolkningsregistercentralen och spärrlistor för certifikaten. Certifikatregistret innehåller certifikattyper som beviljats för flera olika användningsändamål.

 

Sökning av certifikat

Innehåller samtliga certifikat som utfärdats av BRC och som är i allmän användning:

 • VRK Gov. CA for Citizen Qualified Certificates - G2 = medborgarcertifikat på identitetskort från och med 2014
 • VRK CA for Qualified Certificates - G2 = organisationscertifikat på organisationskort från och med 2014
 • VRK CA for Service Providers - G2 = server- och e-postcertifikat från och med 2014
 • VRK CA for Service Providers - G3 = server- och e-postcertifikat från och med 2016
 • VRK CA for Healthcare Service Providers = server- och systemsignaturcertifikat för hälsovården
 • VRK CA for Healthcare Professionals Qualified Certificates = yrkescertifikat för hälsovården
 • VRK CA for Social Welfare and Health Care Service Providers = server- och systemsignaturcertifikat för sosial- hälsovården

Sökning av testcertifikat

Innehåller samtliga certifikat som utfärdats av BRC för test- och utvecklingsmiljöer:

 • VRK CA for Test Purposes - G2 = testcertifikat från och med 2014
 • VRK CA for Test Purposes - G3 = testcertifikat från och med 2016
 • VRK TEST CA for Healthcare Professionals = testyrkescertifikat för hälosvården
 • VRK TEST CA for Healthcare Service Providers = testserver- och systemsignaturcertificat för hälsovården
 • VRK TEST CA for Social Welfare and Health Care Service Providers = testserver- och systemsignaturcertifikat för sosial- hälsovården

CA-certifikat – Innehåller samtliga BRC:s certikatutfärdarens certifikat som installeras i webbläsare.

TestCA-certifikat - Innehåller samtliga BRC:s certikatutfärdarens certifikat för testcertifikat som installeras i webbläsare.