CA-certifikatet

Du kan ladda ned Befolkningsregistercentralens s.k. certifikatutfärdarens certifikat (Root certificate, CA certificates) från den här sidan genom att klicka på dem. Certifikaten installeras i webbläsaren i förteckningen över tillförlitliga utfärdare.

Med ingående uppgifter om certifikaten hittar du i specifikationen Fineid-S2. Certifikatens hashalgoritmer finns i avsnitt 9.

Av CA-certifikaten på listan finns Befolkningsregistercentralens rotcertifikat alltid på aktivkort. Ett annat befintligt CA-certifikat är korttypsspecifikt. T.ex. ett identitetskort har Statens medborgarcertifikat eller Statens medborgarcertifikat 2014 eller Statens medborgarcertifikat 2018 beroende på när kortet utfärdades.

De certifikat som Befolkningsregistercentralen beviljar är färdigt betrodda i operativsystemen Microsoft Windows, Apple Mac OS och Apple iOS och i de applikationer som stödjer sig på Trust Store för rotcertifikaten i dessa operativsystem.

2018 nya certifikat relaterade till revisionen av certifikathierarkin G2

Certfikattyp: Certifikatutfärdarens certifikat:
Befolkningsregistercentralens rotcertifikat

VRK Gov. Root CA – G2

Statens medborgarcertifikat 2018

VRK Gov. CA for Citizen Certificates - G3

Organisationscertifikat 2018

VRK CA for Organisational Certificates - G3

Servicecertifikat 2018

VRK CA for Service Providers - G4

Servicecertifikat för sosial- och hälsovården VRK CA for Social Welfare and Healthcare Service Providers - G2
Yrkescertifikat för social- och hälsovården VRK CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Certs

Tidstämpel servercertifikat

VRK CA for Time Stamp Services

 

Certifikat relaterade till revisionen av certifikathierarkin G1

Certifikattyp Certifikatutfärdarens certifikat:
Befolkningsregistercentralens rotcertifikat VRK Gov. Root CA
Statens medborgarcertifikat 2014 VRK Gov. CA for Citizen Qualified Certificates - G2
Organisationscertifikat 2014 VRK CA for Qualified Certificates - G2
Servicecertifikat 2016 VRK CA for Service Providers - G3
Servicecertifikat 2014 VRK CA for Service Providers - G2
Servicecertifikat för hälsovården VRK CA for Healthcare Service Providers
Yrkescertifikat för hälsovården VRK CA for Healthcare Professionals Qualified Certificates
Servicecertifikat för sosial- och hälsovården VRK CA for Social Welfare and Health Care Service Providers
Tillfälliga certifikat 2018 VRK CA for Temporary Certificates - G2
Tillfälliga yrkespersonalcertifikat för social- och hälsovården 2018 VRK CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Temp. Certs


Installation:

Firefox: Välj "alla användningssyften" för VRK Gov. Root CA. Välj "Trust this CA to identify web sites" för VRK CA for Service Providers. Välj "Trust this CA to identify e-mail users" för övriga CA-certifikat. Godkänn genom att klicka på "OK".