Byggnadernas adress- och koordinatuppgifter i befolkningsdatasystemet

I befolkningsdatasystemet ligger byggnadernas gatuadresser, byggnadsbeteckningar och byggnadernas koordinater till grund för systemet med adressuppgifter som täcker hela landet. De personer som är införda i befolkningsdatasystemet kan med hjälp av byggnads- och lägenhetsbeteckningar kopplas till respektive byggnads mittpunktskoordinater. Byggnaderna kan i sin tur kopplas till samhällets övriga grundregister med hjälp av särskilda identifikationsdata. Detta gör det möjligt att utnyttja befolkningsdatasystemet för olika tillämpningar som gäller positionsbestämning.

Koordinater i befolkningsdatasystemet är ETRS-TM35FIN plan koordinater.

Befolkningsdatasystemet innehåller bland annat följande adressuppgifter med koordinater:

  • byggnadens adress (byggnaden kan ha 1 – 4 adresser)
  • varaktiga bostadsadressen för en person
  • adresser för fritidsbostäder

Adressuppgift som enhet i olika datasystem

Adressdatabasens adressenhet är oftast näradress. I befolkningsdatasystemet används förutom adressen även byggnadsbeteckningen sammankopplad till bostadsbeteckningen, som gör det möjligt att varje bostad kan identifieras noggrant.

Koordinaternas betydelse som platsuppgift jämfört med adressen är viktigt bland annat i räddningsväsendet eller planering av utdelnings- och transportrutter. Även om byggnadernas platsuppgifter bibehålls som samma, kan adresserna och postnumren ändras. Då är det viktigt att märka adressändringar och när den har ändrats (till exempel vid postnummerområdesändringar).

adresser adressuppgifter användningssyfte befolkningsdatasystemet byggnader byggnadsregistret byggnadsuppgifter geografiska information koordinatuppgifter systemet med adressuppgifter