Byggnadernas adress- och koordinatuppgifter i befolkningsdatasystemet

I befolkningsdatasystemet ligger byggnadernas gatuadresser, byggnadsbeteckningar och byggnadernas koordinater till grund för systemet med adressuppgifter som täcker hela landet. De personer som är införda i befolkningsdatasystemet kan med hjälp av byggnads- och lägenhetsbeteckningar kopplas till respektive byggnads mittpunktskoordinater. Byggnaderna kan i sin tur kopplas till samhällets övriga grundregister med hjälp av särskilda identifikationsdata. Detta gör det möjligt att utnyttja befolkningsdatasystemet för olika tillämpningar som gäller positionsbestämning.

Koordinater i befolkningsdatasystemet är ETRS-TM35FIN plan koordinater.

Befolkningsdatasystemet innehåller bland annat följande adressuppgifter med koordinater:

  • byggnadens adress (byggnaden kan ha 1 – 4 adresser)
  • varaktiga bostadsadressen för en person
  • adresser för fritidsbostäder

Adressuppgift som enhet i olika datasystem

Adressdatabasens adressenhet är oftast näradress. I befolkningsdatasystemet används förutom adressen även byggnadsbeteckningen sammankopplad till bostadsbeteckningen, som gör det möjligt att varje bostad kan identifieras noggrant.

Koordinaternas betydelse som platsuppgift jämfört med adressen är viktigt bland annat i räddningsväsendet eller planering av utdelnings- och transportrutter. Även om byggnadernas platsuppgifter bibehålls som samma, kan adresserna och postnumren ändras. Då är det viktigt att märka adressändringar och när den har ändrats (till exempel vid postnummerområdesändringar).