Broschyrer och publikationer

Befolkningsregistercentralens avgiftsfria broschyrer och publikationer kan beställas med hjälp av den här blanketten. De kan även skrivas ut under rubriken 'Broschyrer och publikationer för utskrift'. För att kunna läsa och skriva ut PDF-dokumenten behöver du programmet Adobe Acrobat Reader. För att kunna läsa webb broschyrer behöver du programmet Adobe Flash Player.

Det här fältet är obligatoriskt. Namn
Det här fältet är obligatoriskt. Näraddress
Det här fältet är obligatoriskt. Postaddress
Det här fältet är obligatoriskt. Broschyrer och publikationer som kan beställas
Broschyrer och publikationer som kan beställas
Det här fältet är obligatoriskt. Stycke
Stycke