Internationella Borgågruppen stödjer införandet av elektronisk identitet i Europa

Borgågruppen är ett internationellt samarbetsnätverk som har som huvudmål att främja införandet av en säker elektronisk identitet som är kompatibel i olika länder. Avsikten med detta är att säkerställa elektronisk ärendehantering inom den offentliga och privata sektorn i Europa. Gruppen främjar även införandet av kompatibla certifikat och tekniska specifikationer, ömsesidigt godkännade av identifierings- och autentiseringsmekanismer i olika länder och införandet av en gränsöverskridande online-förbindelse inom förvaltningstjänster.

Borgågruppen har fått sitt namn från platsen där gruppen bildades, dvs. Hotell Haiko Gård i Borgå. Detta skedde i april 2002 vid en internationell konferens om Smart Card Charter och dess underprojekt Public Identity. Smart Card Charter var en del av EU:s projekt eEurope 2002. Gruppen bildades på gemensamt initiativ av en av eEurope Smart Card Charters ordförande och finska Befolkningsregistercentralens överdirektör.

Sedan dess har Borgågruppen vuxit kontinuerligt. Största delen av gruppens medlemmar representerar statliga myndigheter från olika deltagarländer, men även representanter för företag, Europeiska kommissionen och FN har medverkat i arbetet. I gruppen finns företrädare för europeiska länder, USA och Japan.

Borgågruppen är en aktiv, ekonomiskt och politiskt oberoende "intresseorganisation" för elektronisk identitet på europeisk nivå. Gruppen har uppnått ett brett förtroende som en viktig aktör och diskussionspartner i den offentliga debatten i området.

Borgågruppen strävar efter att sammanträda två gånger om året

Gruppen strävar efter att ordna sina tvådagarskonferenser med ett sex månaders intervaller. På konferenserna ger respektive värdland en omfattande lägesöversikt över informationssamhället och elektronisk identitet. Dessutom ger de deltagande länderna sina egna lägesöversikter. Huvudmålet med konferenserna är att lyfta fram erfarenheter av bästa förfaranden, presentera pågående identitetsprojekt, följa upp utvecklingen av standardisering och biometrik inom området för elektronisk identitet, diskutera EU-reglering gällande identifiering och digitala signaturer samt vid behov påverka intressentgrupper.

Permanent sekretariat samordnar gruppens verksamhet

Borgågruppens permanenta sekretariat består av finska Befolkningsregistercentralens representanter. Gruppens ordförande är registreringschef Tuire Saaripuu.

Sekretariatet organiserar konferenserna tillsammans med värdländernas organisationer. Sekretariatet sköter också kontakterna mellan konferenserna och tar hand om mediekommunikationen om konferenserna tillsammans med värdländernas organisationer.

Borgågruppens permanenta sekretariat: porvoo.group(at)vrk.fi

Porvoo Group logo: 
Porvoo Group logo, rgb
Porvoo Group logo, cmyk 
Use of the Porvoo Group logo