Beställning av certifikat

Befolkningsregistercentralen beviljar certifikat för olika användningsändamål.

Medborgarcertifikat

Identitetskort är en identitshandling beviljad av Polisen. Medborgarcertifikatet på chipet beviljas av Befolkningsregistercentralen. Medborgarcertifikatet beviljas för finländska medborgare och i Finland fast bosatta utländska personer, som antecknats i befolkningsdatasystemet och vars identitet kan styrkas. Ansökan om identitetskort lämnas in till Polisen.

Organisationscertifikat

Organisationscertifikat och organisationskort kan beställas hos Befolkningsregistercentralens certifikatförsäljning: varmennemyynti (at) vrk.fi

Servercertifikat för samfund

Pris
Servercertifikatets pris är 300,00 €/år (moms 0 %). Priset betalas per år och faktureras i samband med att certifikatet skapas.

Giltighetstid
Servercertifikatet kan gälla ett (1) eller två (2) år från tidpunkten för beviljandet av certifikatet.

Leveranstid Servercertifikatet levereras inom (5) vardagar från det att ansökningsblanketten och de nödvändiga bilagorna ankommit till BRC. Det beviljade servercertifikatet levereras till beställaren eller teknisk kontaktperson för beställaren per e-post i filformaten der- och pem.

Certifikat

  • Servercertifikat
  • Testservercertifikat
  • Systemsignaturcertifikat

Servercertifikat för organisation inom hälsovården

Befolkningsregistercentralens certifikattjänster producerar servercertifikat för KanTa-tjänsterna för tjänsteleverantörer och apotek, samt för leverantörer av datatekniska tjänster för dessa.

Giltighetstid
Servercertifikat förhälsovården kan gälla högst två (2) år från tidpunkten för beviljandet av certifikatet.

Leveranstid
Servercertifikatet levereras inom (5) vardagar från det att ansökningsblanketten och de nödvändiga bilagorna ankommit till BRC. Det beviljade servercertifikatet levereras till beställaren eller teknisk kontaktperson för beställaren per e-post i filformaten der- och pem.

Certifikat

  • Servicecertifikat Testservercertifikat
  • Systemsignaturcertifikat
  • Testsystemsignaturcertifikat
  • E-postcertifikat

E-postcertifikat
E-postcertifikat är avsedda för enskilda e-postadresser som används av flera personer inom en organisation. Med hjälp av e-postcertifikatet kan du ta emot krypterade meddelanden och använda signatur för utgående meddelanden.

Giltighetstid
Servercertifikatet kan gälla ett (1) eller två (2) år från tidpunkten för beviljandet av certifikatet.

Att spärra servercertifikat

Servercertifikatet ska spärras vid information eller misstanke om att innehavarens individuella nyckel har avslöjats. Certifikatet ska även spärras då det inte längre behövs eller användningssyftet förändras. Ett spärrat certifikat kan inte tas i bruk igen.