Hoppa till innehåll
Meny

Finlands invånarantal 5 541 461

Befolkningsdata

Befolkningsdatasystemet är ett rikstäckande elektroniskt-register med basuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande bosatta i Finland. Systemet omfattar även uppgifter om byggnader, byggprojekt och lägenheter samt om fastigheter. Befolkningsdatasystemet är vårt lands mest använda grundregister.