Certifierings- och befolkningsuppgiftstjänsternas nyhetsbrev juni 2019 har publicerats

11.6.2019 11.25 | Publicerad på svenska 11.6.2019 kl. 11.40
Pressmeddelande

I nyhetsbrev berättar vi bland annat om en ny kundtjänst som betjänar Befolkningsregistercentralens organisationskunder.

Läs mer: Certifierings- och befolkningsuppgiftstjänsternas nyhetsbrev juni 2019