Befolkningsregistercentralen flyttar

24.10.2019 11.02 | Publicerad på svenska 24.10.2019 kl. 11.05
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen flyttar till nya verksamhetslokaler på adressen Fågelviksgränden 2, Helsingfors.

Personalen börjar jobba i de nya lokalerna måndagen 28.10.2019. De nya lokalerna hyser även Helsingfors enhet vid Nylands magistrat och International House Helsinki.

I samband med flytten ändras besöksadressen till Fågelviksgränden 2. Övriga kontaktuppgifter förblir oförändrade. Alla våra kontaktuppgifter finns på adressen vrk.fi/sv/kontaktuppgifter.