FI SV

Befolkningsregistercentralen digitaliserar sin service

13.1.2017 13.52 | Publicerad på svenska 21.5.2018 kl. 16.23
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen (BRC) förnyar kommunikationen med den offentliga förvaltningen, företagen och samfunden i februari 2017. Förnyelsen innebär en digitalisering av servicen för tillstånds- och avtalsprocesser mellan BRC och dess organisationskunder.

Befolkningsregistercentralens e-tjänster kommer att vara klar att användas av kunderna i slutet av februari. Anvisningarna för tjänsterna och inloggningslänken postas i februari på Befolkningsregistercentralens kundsida Eevertti på adressen eevertti.vrk.fi/sv/e-tjanster. Före det används sidan för information om projektet.

Användningen av tjänsterna förutsätter att alla av Befolkningsregistercentralens kunder registrerar sig.

I samband med registreringen upprättar användaren ett ärendekonto för organisationen som denne representerar och dit hen kan bjuda in andra användare inom sin organisation. Registreringen förutsätter stark autentisering från användarens sida.

En organisation kan ha flera ärendekonton. Befolkningsregistercentralen rekommenderar att de som arbetar inom samma organisationsenhet skapar endast ett konto dit alla användare från organisationsenheten bjuds in. Orsaken till detta är att enbart användare med samma ärendekonto kan se uppgifterna för ärenden som är under behandling.

Alla användare har samma användarrättigheter i tjänsten. I tjänsten kan en registrerad användare endast se de tillstånd och antal som har utförts som e-tjänst inom ärendekontot i fråga. Användaren kan inte se de tillstånd och avtal som hen har gjort upp innan tjänsten togs i bruk.

E-tjänsterna ersätter nuvarande förfaranden som baserat sig på pappersansökningar och pdf-blanketter. Tillstånds- och avtalsärendena ska i första hand utföras via e-tjänsten.

Förnyelsen förenklar proceduren, förbättrar synligheten när ärendet avancerar samt snabbar upp behandlingen.