FI SV EN

Ljustavla i Fågelvik visar Finlands aktuella folkmängd

27.3.2014 13.46
Pressmeddelande

Förändringarna i Finlands folkmängd visas nu på en ljustavla i Fågelvik i Helsingfors.

Uppgiften om Finlands invånarantal uppdateras varje morgon också på startsidan för Befolkningsregistercentralens (BRC) webbplats www.vrk.fi/sv. Siffran anger läget enligt registeruppgifterna vid midnatt natten innan.

Ljustavlan som anger invånarantalet enligt registerläget finns på väggen mot Sörnäs strandväg på Befolkningsregistercentralens kontorshus. Befolkningsregistercentralen flyttade till nya lokaler på Fågelviksgränden 4 i Fågelvik i januari 2013.

Uppgiften om invånarantalet påverkas främst av uppgifter om förlossningar och dödsfall samt in- och utflyttning. Uppgifterna om förlossningar införs i befolkningsdatasystemet i allmänhet inom en dag från barnets födelse. Registrering av uppgifter om dödsfall, inflyttning och utflyttning tar några dagar.

Finlands officiella folkmängd beräknas utifrån läget vid årsskiftet i befolkningsdatasystemet. Utöver uppgifter om folkmängden i Finland publicerar Befolkningsregistercentralen även statistiska sifferuppgifter bl.a. om antalet invånare i kommunerna (enligt registerläget) varje månad samt uppgifter om de vanligaste släktnamnen och om de populäraste förnamnen som ges till barn.

Befolkningsdatasystemet innehåller uppgifter om alla finska medborgare och personer som är permanent bosatta i Finland. Centrala användare av systemet, som administreras av magistraterna och Befolkningsregistercentralen, är kommunala och statliga myndigheter.

Ytterligare information:
Chef, Kommunikation och marknadsföring Pirjo Koivunen, förnamn.slä[email protected], tfn 0295 535 353
Utvecklingschef, Juha Lempinen, förnamn.slä[email protected], tfn 0295 535 258