FI SV

Dataskyddsförordningens effekter för social- och hälsovårdens testyrkeskort

27.4.2018 14.46 | Publicerad på svenska 21.5.2018 kl. 16.24
Pressmeddelande

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, nedan förordningen, godkändes 14.4.2016 och kraven i den ska bringas i kraft före utgången av övergångsperioden som varar till 25.5.2018. Förordningen stärker individens rättigheter och friheter och samtidigt främjas utvecklingen av EU:s digitala inre marknad. Under övergångstiden ska organisationerna säkerställa att deras förfaringssätt motsvarar dataskyddsförordningen och göra behövliga ändringar. BRC och dess samarbetspartners verksamhet, behandling av personuppgifter och register som innehåller personuppgifter ska således göras förenliga med kraven innan övergångstiden löper ut 25.5.2018.

Personuppgifterna på testyrkeskorten för social- och hälsovården har uppdaterats för att motsvara bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning i testmaterialet för registret över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Efter uppdateringen är slutdelen i en testpersons personbeteckning i 900-serien. Registreringsnumret är oförändrat.

Ändringen kan synas i personuppgifterna på kortet men ändringen påverkar inte uppgifterna om yrkesrättigheter, ifall de fortfarande är i kraft i testmaterialet.

Ändringen medför inga särskilda åtgärder för social- och hälsovårdens kunder.

Mer information vid behov:

Befolkningsregistercentralen Ari Häkli, kundrelationschef, ari.hakli(at)vrk.fi, 0295 535 224
Valvira, Eeva Sallinen, överinspektör, eeva.sallinen(at)valvira.fi, 0295 209 540