FI SV EN

Korrigering till instruktion i Försvarsmaktens reservistbrev att ändra egna uppgifter

30.4.2015 9.59
Pressmeddelande

I det reservistbrev som försvarsmakten skickat ut uppmanas mottagaren att kontakta Befolkningsregistercentralen för att rätta eventuella felaktigheter i namn-, yrkes- eller adressuppgifterna.

Befolkningsregistercentralen ansvarar dock inte för uppdatering av enskilda personuppgifter. Om uppgifterna behöver korrigeras går du till väga så här:

Andra uppgifter kan du ändra genom att kontakta din lokala magistrat.

Tilläggsinformation:
Rådgivande jurist Torbjörn Sandell, fö[email protected], tfn. 0295 535 299