FI SV

Europarlamentsvalet 2014: Rösträtten bestäms utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet

11.3.2014 14.18 | Publicerad på svenska 27.12.2016 kl. 12.42
Pressmeddelande

Rösträttskommunen och valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades permanenta bostadsuppgifter i befolkningsdatasystemet fredagen den 4.4.2014.

Personens permanenta bostadsort med adress registreras i befolkningsdatasystemet på basis av den lagstadgade flyttanmälan till magistraten.

Vid grundandet av rösträttsregistret beaktas de flyttanmälan som gjorts till magistraten senast fredagen den 4.4.2014 kl. 16.15.

Att göra flyttanmälan

Flyttanmälan görs snabbast och behändigast via internet eller per telefon.

Flyttanmälan via internet kan göras på webbadressen www.flyttanmalan.fi.

Den svenskspråkiga flyttelefontjänstens nummer är 0295 535 536 och finskspråkiga 0295 535 535. De betjänar från måndag till fredag kl. 8.00 - 16.00.

Finsk medborgare som bor utomlands kan göra anmälan om adressändring till det finska befolkningsdatasystemet på en elektronisk blankett eller på en blankett som kan skrivas ut på Suomi.fi.

Postning av meddelandekort (anmälan om rösträtt)

Meddelandekorten postas i maj till de adresser, som finns registrerade i befolkningsdatasystemet den 4.4.2014.

Rösträttsregistret finns till påseende

Uppgifterna i rösträttsregistret finns framlagda för kontroll eller kan avgiftsfritt kontrolleras per telefon hos magistrater och deras enheter under tjänstetid, alla vardagar från och med måndagen den 14.4.2014.

Tilläggsinformation:
Direktör Timo Salovaara, fö[email protected], tfn 0295 535 303